LiryDram

 AKTUALNOŚCI

LiryDram • kwartalnik literacko-kulturalny •

Najnowszy numer kwartalnika „LiryDram” już dostępny. Zapraszamy do lektury.

WYSTAWA

„Twarze współczesnych poetów polskich”

to wystawa prezentowana m.in.:

w Klubie Kultury MCK Jedynka w Gorzowie Wielkopolskim (22 czerwca – 17 września 2022 – Festiwal HopBiałoszewski),

w Warszawskim Domu Literatury (12-18 października 2022 – 50. Warszawska Jesień Poezji)

oraz w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” (19 października – 31 grudnia 2022).

Autorem prac jest dr hab. Robert Manowski – rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Kuratorką wystawy jest Marlena Zynger – poetka i redaktor naczelna Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram” (www.lirydram.pl).

 

Ekspozycja składa się z 36. płyt wielkości
1m x 1m z grafikami twarzy poetów, którzy gościli na łamach kwartalnika „LiryDram”:

5 Aldona Borowicz

13 Krzysztof Boczkowski

17 Kazimierz Burnat

23 Ares Chadzinikolau

29 Anna Czachorowska

35 Julia Fiedorczuk

39 Adriana Jarosz

49 Jacek Jaszczyk

57 Stefan Jurkowski

63 Adam Kaczanowski

67 Beata Patrycja Klary-Stachowiak

73 Ryszard Krauze

77 Małgorzata Lebda

83 Dariusz Tomasz Lebioda

91 Ewa Lipska

97 Zbigniew Milewski

103 Elżbieta Musiał

109 Aleksander Nawrocki

115 Stanisław Nyczaj

121 Marcin Orliński

127 Alicja Patey-Grabowska

131 Małgorzata Karolina Piekarska

139 Marta Podgórnik

145 Uta Przyboś

149 Małgorzata T. Skwarek-Gałęska

155 Alicja Tanew

161 Andrzej Tchórzewski

169 Marek Wawrzkiewicz

177 Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

185 Marek Wołyński

195 Bohdan Wrocławski

199 Michał Zabłocki

203 Adam Zagajewski

211 Ewa Zelenay

217 Kalina Izabela Zioła

225 Marlena Zynger

 

Do powstania ekspozycji użyto wielowarstwowej płyty z tektury ekologicznej Dispa – produktu w 100% biodegradowalnego.

 

Kurator wystawy: Marlena Zynger

Koordynator projektu GORZÓW WIELKOPOLSKI: Beata Patrycja Klary-Stachowiak

Koordynator projektu WARSZAWA: Aldona Borowicz

Koordynator projektu SUCHEDNIÓW KULTURALNIE: Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

 

Album do wystawy

Twarze współczesnych poetów polskich

Odsłona I

Album zawiera prezentowane na wystawie grafiki oraz rozmowy z poetami.

Wydawca: Veridian Wydawnictwo,
ul. Solipska 7c, 02-482 Warszawa, 2022

Copyright: © 2022 Veridian Wydawnictwo

Autor grafik twarzy: dr hab. Robert Manowski

Rozmowy z poetami: Marlena Zynger, Zbigniew Milewski – Kwartalnik Literacko-Kulturalny „LiryDram”

nr 1–37 (2013–2022)

Korekta: Katarzyna Chylińska-Labuda

Projekt graficzny: Anna Skowrońska

Skład: IDEAPRESS Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-965888-0-7

Gorzów Wielkopolski – Suchedniów – Warszawa – 2022

TOP

LIRYDRAM

MENU