LiryDram • kwartalnik literacko-kulturalny •

Album do wystawy

Twarze współczesnych poetów polskich

Odsłona I

Album zawiera prezentowane na wystawie grafiki oraz rozmowy z poetami.

Autor grafik twarzy: dr hab. Robert Manowski

Rozmowy z poetami: Marlena Zynger, Zbigniew Milewski – Kwartalnik Literacko-Kulturalny „LiryDram”

nr 1–37 (2013–2022)

Projekt graficzny: Anna Skowrońska

 

„Twarze współczesnych poetów polskich” to wystawa prezentowana m.in.

w Klubie Kultury MCK Jedynka w Gorzowie Wielkopolskim (22 czerwca – 17 września 2022 – Festiwal HopBiałoszewski),

w Warszawskim Domu Literatury (12-18 października 2022 – 50. Warszawska Jesień Poezji)

oraz w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” (19 października – 31 grudnia 2022).

Autorem prac jest dr hab. Robert Manowski – rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. Kuratorką wystawy jest Marlena Zynger – poetka i redaktor naczelna Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram” (www.lirydram.pl).

 

Ekspozycja składa się z 36. płyt wielkości
1m x 1m z grafikami twarzy poetów, którzy gościli na łamach kwartalnika „LiryDram”:

5 Aldona Borowicz

13 Krzysztof Boczkowski

17 Kazimierz Burnat

23 Ares Chadzinikolau

29 Anna Czachorowska

35 Julia Fiedorczuk

39 Adriana Jarosz

49 Jacek Jaszczyk

57 Stefan Jurkowski

63 Adam Kaczanowski

67 Beata Patrycja Klary-Stachowiak

73 Ryszard Krauze

77 Małgorzata Lebda

83 Dariusz Tomasz Lebioda

91 Ewa Lipska

97 Zbigniew Milewski

103 Elżbieta Musiał

109 Aleksander Nawrocki

115 Stanisław Nyczaj

121 Marcin Orliński

127 Alicja Patey-Grabowska

131 Małgorzata Karolina Piekarska

139 Marta Podgórnik

145 Uta Przyboś

149 Małgorzata T. Skwarek-Gałęska

155 Alicja Tanew

161 Andrzej Tchórzewski

169 Marek Wawrzkiewicz

177 Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

185 Marek Wołyński

195 Bohdan Wrocławski

199 Michał Zabłocki

203 Adam Zagajewski

211 Ewa Zelenay

217 Kalina Izabela Zioła

225 Marlena Zynger

 

Do powstania ekspozycji użyto wielowarstwowej płyty z tektury ekologicznej Dispa – produktu w 100% biodegradowalnego.

 

Kurator wystawy: Marlena Zynger

Koordynator projektu GORZÓW WIELKOPOLSKI: Beata Patrycja Klary-Stachowiak

Koordynator projektu WARSZAWA: Aldona Borowicz

Koordynator projektu SUCHEDNIÓW KULTURALNIE: Agnieszka Włodarczyk-Mazurek

 

Album towarzyszący wystawie zawiera prezentowane na niej grafiki oraz rozmowy z poetami.

Wydawca: Veridian Wydawnictwo,
ul. Solipska 7c, 02-482 Warszawa, 2022

Copyright: © 2022 Veridian Wydawnictwo

Autor grafik twarzy: dr hab. Robert Manowski

Rozmowy z poetami: Marlena Zynger, Zbigniew Milewski – Kwartalnik Literacko-Kulturalny „LiryDram”

nr 1–37 (2013–2022)

Korekta: Katarzyna Chylińska-Labuda

Projekt graficzny: Anna Skowrońska

Skład: IDEAPRESS Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-965888-0-7

Gorzów Wielkopolski – Suchedniów – Warszawa – 2022

 Projekt Twarze

LiryDram

Poeci, twarze, okładki

Gdy zostałem poproszony przez Marlenę Zynger o stworzenie cyklu portretów wybitnych polskich poetów i literatów, których wizerunki miały zapowiadać kolejne tematy kwartalnika literacko-kulturalnego ,,LiryDram’’ pomyślałem, że jest to szansa, aby przywołać estetykę surowej czarno-białej grafiki.

Wszyscy poeci i literaci obcują z tym brakiem koloru, mozolnie lub w natchnieniu zapełniając kolejne strony czarnymi znakami, będącymi śladami ich myśli. Od zawsze czarno-białe znaki liter wywołują barwy, uczucia i obrazy u czytelnika. Estetyka kontrastu, syntezy plastycznego znaku wynikającej z dogłębnej analizy obrazu oraz skrótowość formy wydawała się uzasadniona jako język plastycznego komunikatu dla okładki ,,LiryDram’’.

Jednak wizerunek każdego z nas stanowi coś na tyle szczególnego i osobistego, iż każda ingerencja w jego charakter lub ewentualną interpretację może spotkać się protestem i niezadowoleniem. Uwielbiam szukać podpowiedzi na ulicy, patrzeć na słupy ogłoszeniowe, ściany, grafity, ale coraz trudniej odnaleźć tam coś wartościowego.

Ulice naszych miast wypełnione są bilbordami, krzykliwą reklamą, grafiką będącą kopiami zachodniego blichtru. Gazety i kolorowe magazyny atakują nas upozowanymi zdjęciami i wielkimi tytułami. Okładki magazynów przedstawiają nam najczęściej spotykaną formę plastyczną połączenia fotografii i typografi. Dziś niestety niesłychanie rzadko spotykamy plastyczną formę interpretacji świata, ciała, twarzy, znaku, którą możemy nazwać grafiką. Nasza estetyka staje się niezwykle popkulturowa. Wiedząc to wszystko, zastanawiałem się jak mam przeforsować własny projekt graficzny, którego istotą miały stać się czerń i biel plus jedna kolorowa apla.

Pierwsza okładka była najtrudniejsza, ponieważ miała przedstawiać samą Panią redaktor naczelną i jednocześnie przekonać wszystkich do mojego pomysłu. Na szczęście trafił on na podatny grunt.

Dzięki rezygnacji ze szczegółu oraz poprzez zwiększenie kontrastu i doprowadzenie portretu do znaku graficznego udało się odnaleźć rozpoznawalny dla ,,LiryDram’’ język plastyczny, który sprawdził się w kolejnych numerach Kwartalnika.

tekst: Robert Manowski,
rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

"Ballarò”, music by Giuseppe Mazzamuto (Italy)

LIRYDRAM

MENU